Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

21/1/2022 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 


Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε ασκήσεις στο κίτρινο τετράδιο.


Στα Μαθηματικά κάναμε το 74ο Φυλλάδιο Μαθηματικών (επαναληπτικό Φυλλάδιο).

 

ΓΛΩΣΣΑ

 • Από 1 φορά Αντιγραφή το βοηθητικό ρήμα είμαι στο τετράδιο της Αντιγραφής(1).

Εγώ είμαι

Εσύ είσαι

Αυτός είναι

Εμείς είμαστε

Εσείς είστε

Αυτοί είναι

 •  Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή. Προσοχή! Tα πρόσωπα θα δίνονται στα παιδιά.
 •   75ο Φυλλάδιο Γλώσσας (προαιρετικό)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Κάνω μία καλή επανάληψη στην 4η ενότητα.
 •  75ο Φυλλάδιο Μαθηματικών(προαιρετικό)

Για το μάθημα της Δευτέρας χρειαζόμαστε: Β.Μ Γλώσσας, τετράδιο Αντιγραφής (1) και Ορθογραφίας , κίτρινο τετράδιο (επιστροφή στο ράφι),Β.Μ. Μαθηματικών, Τ.Ε. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.


Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο!!!

 


Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

20/1/2022 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΣήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5: <<Μπλε όνειρα>>.Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 12-13 καθώς και το 74ο Φυλλάδιο Γλώσσας.Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 31: <<Το συμπλήρωμα>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 36-37 καθώς και το 73ο Φυλλάδιο Μαθηματικών.

 

ΓΛΩΣΣΑ

 •  Ανάγνωση στο Τ.Ε., σελίδα 12 την άσκηση 1 και σελίδα 13 τις ασκήσεις 2 και 3.
 •  Από 4 φορές Αντιγραφή :Ζωγραφίζω δύο τραμπάλες. στο τετράδιο της Αντιγραφής(2)
 •  Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 •  Κάνω εξάσκηση στο συμπλήρωμα των αριθμών μέχρι το 10.

Για το μάθημα της Παρασκευής χρειαζόμαστε: Τ.Ε. Γλώσσας, κίτρινο τετράδιο, τετράδιο Αντιγραφής (2) και Ορθογραφίας, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.
 

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

19/1/2022 HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5 :<<Μπλε όνειρα>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. τις σελίδες 14-15 καθώς και το 73ο Φυλλάδιο Γλώσσας .
Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 31: <<Το συμπλήρωμα>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. Μαθηματικών τις σελίδες 76-77.

ΓΛΩΣΣΑ

 •  Ανάγνωση στο Β.Μ. σελίδα 14 (όλο τον διάλογο) και 15.
 •  Από 3 φορές Αντιγραφή: Φουσκώνει τα μπλε μπαλόνια. στο τετράδιο της Αντιγραφής(1).
 • Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Κάνω εξάσκηση στο συμπλήρωμα των αριθμών μέχρι το 10.

 

Για το μάθημα της Πέμπτης χρειαζόμαστε: Β.Μ. Γλώσσας, Τ.Ε. Γλώσσας,  τετράδιο Αντιγραφής (1) , Τ.Ε. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.


Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

18/1/2022 HMEΡΟΛΟΓΙΟ

 Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5 <<Όλοι στο οικόπεδο>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 10-11 καθώς και το 72ο Φυλλάδιο Γλώσσας.

Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 30: <<Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 34-35 καθώς και το 72ο Φυλλάδιο Μαθηματικών.

ΓΛΩΣΣΑ

 • Ανάγνωση στο Τ.Ε. τις ασκήσεις 1 και 2.
 • Από 3 φορές Αντιγραφή :Οι λύκοι και οι λαγοί παίζουν μαζί.  στο τετράδιο της Αντιγραφής(2).
 •  Απαντώ ολοκληρωμένα στις ερωτήσεις σύμφωνα με τις εικόνες.
Παράδειγμα:

Τι κάνει ο βάτραχος;

Ο βάτραχος κάνει ποδήλατο.

Τι κάνει ο λύκος;

Τι κάνει ο λαγός;

Τι κάνει ο πελαργός;

 • Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Κάνω εξάσκηση στις αφαιρέσεις με μεγάλο αφαιρετέο.


Για το μάθημα της Τετάρτης χρειαζόμαστε: Β.Μ. Γλώσσας, Τ.Ε. Γλώσσας,  τετράδιο Αντιγραφής (2) και Ορθογραφίας ,Β.Μ. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο. 
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

17/1/2022 HMEΡΟΛΟΓΙΟΣήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5 :<<Όλοι στο οικόπεδο>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. τις σελίδες 12-13 καθώς και το 71ο Φυλλάδιο Γλώσσας .Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 30: <<Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. Μαθηματικών τις σελίδες 74-75 καθώς και το  71ο Φυλλάδιο Μαθηματικών.

ΓΛΩΣΣΑ

 •  Ανάγνωση στο Β.Μ. σελίδα 12 <<Πάλι κρύφτηκε…ανοίγει το παράθυρο.>> και σελίδα 13.
 •  Από 3 φορές Αντιγραφή: Οι πράσινοι βάτραχοι κάνουν βουτιές. στο τετράδιο της Αντιγραφής(1).
 • Πάω από τον έναν στους πολλούς: ο φίλος, ο αετός, ο σκύλος, ο βάτραχος
 • Βάζω την πρόταση από τον Ενικό αριθμό στον Πλυθυντικό: Ο γιατρός είναι καλός.
 •  Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Κάνω εξάσκηση στις αφαιρέσεις με μεγάλο αφαιρετέο.

Για το μάθημα της Τρίτης χρειαζόμαστε: Β.Μ. Γλώσσας, Τ.Ε. Γλώσσας,  τετράδιο Αντιγραφής (1) , Τ.Ε. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.

Καλή εβδομάδα!

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

14/1/2022 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 


Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε ασκήσεις στο κίτρινο τετράδιο.

Στα Μαθηματικά κάναμε επανάληψη σε πράξεις και προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης.

 

ΓΛΩΣΣΑ

 • Από 3 φορές Αντιγραφή :Εκείνος τρέχει και πηδάει. στο τετράδιο της Αντιγραφής(2).
 •  Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή.
 •   70ο Φυλλάδιο Γλώσσας (προαιρετικό)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Κάνω μία καλή επανάληψη σε πράξεις και προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης.
 •   70ο Φυλλάδιο Μαθηματικών(προαιρετικό)

Για το μάθημα της Δευτέρας χρειαζόμαστε: Β.Μ Γλώσσας, τετράδιο Αντιγραφής (2) και Ορθογραφίας , κίτρινο τετράδιο (επιστροφή στο ράφι),Β.Μ. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.


Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο!!!

 Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

13/1/2022 HMEΡΟΛΟΓΙΟ

 Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5: <<Ένας καινούριος μαθητής>>.Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 8-9 καθώς και το 69ο Φυλλάδιο Γλώσσας.

Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 29: <<Διάκριση των συμβόλων (+) και (-)>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 32-33 καθώς και το 69ο Φυλλάδιο Μαθηματικών.

 

ΓΛΩΣΣΑ

 •  Ανάγνωση στο Τ.Ε., σελίδα 8 την άσκηση 1 και σελίδα 9 τις ασκήσεις 2 και 4.
 • Από 3 φορές Αντιγραφή :Ονομάζομαι Μολύβιος και όλο παίζω. στο τετράδιο της Αντιγραφής(1)
 • Φτιάχνω μία πρόταση με : Ονομάζομαι ……………………….
 • Αντιγράφω από μία φορά: είμαι, είσαι, είναι
 • Φτιάχνω μία πρόταση με : Εγώ είμαι…………………………..
 • Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή.

 Δεν ξεχνώ να κάνω επαναλήψεις στις καταλήξεις του αρσενικού(σε -ης), θηλυκού(σε -η), ουδετερου(σε -ι και -ο). Επίσης, κάνω επαναλήψεις στις καταλήξεις των ρημάτων (τρέχω, παίζω, τρέχει, παίζει) .


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Κάνω εξάσκηση σε πράξεις και προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης.

Για το μάθημα της Παρασκευής χρειαζόμαστε: Τ.Ε. Γλώσσας, κίτρινο τετράδιο(για όσα παιδιά το έχουν αφήσει στο σπίτι), τετράδιο Αντιγραφής (1) και Ορθογραφίας, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

12/1/2022 HMEΡΟΛΟΓΙΟ

 
Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5 <<Ένας καινούριος μαθητής>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. τις σελίδες 10-11 καθώς και το 68ο Φυλλάδιο Γλώσσας.

Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 29: <<Διάκριση των συμβόλων (+) και (-)>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. τις σελίδες 72-73 καθώς και το 68ο Φυλλάδιο Μαθηματικών.

ΓΛΩΣΣΑ

 • Ανάγνωση στο Β.Μ. σελίδα 10 <<Παιδιά τι βλέπω…εμείς ένα όνομα.>>
 • Από 3 φορές Αντιγραφή :ωραίος, καινούρια, παιδιά, παιχνίδια, είναι  στο τετράδιο της Αντιγραφής(2).
 •  Επιλέγω δύο από τις παραπάνω λέξεις και φτιάχνω προτάσεις.
 •  Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Κάνω εξάσκηση σε πράξεις και προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης.

Για το μάθημα της Πέμπτης χρειαζόμαστε: Β.Μ. Γλώσσας, Τ.Ε. Γλώσσας,  τετράδιο Αντιγραφής (2) και Ορθογραφίας ,Τ.Ε. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.


Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

11/1/2022 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 


Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5 <<Το καπέλο περπατάει!>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 6-7 καθώς και το 67ο Φυλλάδιο Γλώσσας.

Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 28: <<Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 30-31 καθώς και το 67ο Φυλλάδιο Μαθηματικών.

ΓΛΩΣΣΑ

 • Ανάγνωση στο Τ.Ε. τις ασκήσεις 1,2,3
 • Από 3 φορές Αντιγραφή :Το σκυλάκι θέλει να πάει στο σχολείο.  στο τετράδιο της Αντιγραφής(1).
 • Φτιάχνω μία πρόταση με τη λέξη διαβάζει.
 • Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Κάνω εξάσκηση στις αφαιρέσεις με μικρό αφαιρετέο.


Για το μάθημα της Τετάρτης χρειαζόμαστε: Β.Μ. Γλώσσας, Τ.Ε. Γλώσσας,  τετράδιο Αντιγραφής (1) και Ορθογραφίας ,Β.Μ. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.


Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

10/1/2022 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5 :<<Το καπέλο περπατάει!>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. τις σελίδες 8-9 καθώς και το 66ο Φυλλάδιο Γλώσσας .Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 28: <<Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. Μαθηματικών τις σελίδες 70-71 καθώς και το  66ο Φυλλάδιο Μαθηματικών.ΓΛΩΣΣΑ

 •  Ανάγνωση στο Β.Μ. σελίδα 8 <<Τι κάνει το σκυλάκι…θα κάνει άραγε;>>.
 •  Από 5 φορές Αντιγραφή: Το καπέλο περπατάει! στο τετράδιο της Αντιγραφής(2).
 •  Φτιάχνω μία πρόταση με τη λέξη τρώει.
 •  Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 •  Κάνω εξάσκηση στις αφαιρέσεις με μικρό αφαιρετέο.

Για το μάθημα της Τρίτης χρειαζόμαστε: Β.Μ. Γλώσσας, Τ.Ε. Γλώσσας,  τετράδιο Αντιγραφής (2) , Τ.Ε. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.


Καλή εβδομάδα !